تور معامله گر حرفه ای، امکانی برای تقویت مهارت معامله گری در بورس سهام است. آنچه در بورس اجرا می‌کنید بسیار مهم تر از آنچه که می‌دانید است.

برای عضویت در تور معامله گر حرفه ای، یکی از پلن‌های زیر را انتخاب کنید.