با تهیه اشتراک این مجموعه از تحلیل بنیادی بی نیاز می‌شوید و همواره بهترین های بازار را از نظر بنیادی در اختیار دارید. در صورتی که اشتراک را قبلا خریداری کرده‌اید، به ابتدا وارد شوید.

در دایره طلایی سهام ۲ فایل وجود دارد:

فایل شماره ۱: تحلیل جامع بنیادی

در این بخش تمامی سهام بازار بورس از نظر روند سودسازی (TTM) و تحلیل کانسلیم مورد بررسی قرار گرفته است .در این فایل هر صنعت به صورت جداگانه در فایل اکسل بررسی شده است.

فایل شماره ۲: دایره طلایی سهام

در این فایل بهترین سهام بازار بورس توسط پروتیم کالج تی بورس تفکیک شده است. با دانلود این فایل می‌توانید بهترین سهام بازار را از نظر تحلیل های زیر بررسی کنید:

روند سودسازی TTM
تحلیل کانسلیم
میزان فروش ماهیانه شرکتهای تولیدی
فایل های فوق هر هفته بروزرسانی می شوند و شما همیشه اطلاعات روز را خواهید داشت.

در راستای سودآوری و بهبود خرید و فروش شما عزیزان، تیم دایره طلایی سهام در کالج تی بورس تشکیل و به بررسی سهام بازار بورس پرداختیم و آن را در اختیار شما دوستان قرار داده‌ایم.
در صورتی‌که هر سؤالی داشته باشید در خدمت شما هستیم.