شنبه , ۵ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اصلی / بورس را استارت بزن / تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر تورم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اگر تورم به خوبی قابل پیش بینی شدن باشد، سرمایه گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده است، به تاثیر تورم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم. با ما همراه باشید…

تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه‌ی ناپایداری و بی‌اطمینانی وجود ندارد و می‌توان ریسک سهم را با ریسک یستماتیک و غیرسیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک‌ها بر اساس ارزش‌های واقعی برآورد شده‌اند یا بر اساس ارزش اسمی بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود.

حتما بخوانید: ۲ رفتار هیجانی که شما را از بورس دلسرد خواهد کرد

تاثیر تورم بر قیمت سهام در بازار بورس

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی افزایش می‌یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می‌یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می‌شود.

تاثیر تورم بر قیمت سهام بورس

در سال هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت ها (سود اقتصادی) پایین می‌آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. افزایش هزینه های زندگی به گونه‌ای خواهد بود که فرصت سرمایه گذاری و پس‌انداز از آن‌ها گرفته و درآمدها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌انجامد.

نتیجه تحقیقات درباره‌ی تاثیر تورم بر قیمت سهام در سال‌ها و موقعیت‌های مکانی متفاوت

علیرضا بادکوبه‌ای (۱۳۷۴) در تحقیقی به بررسی و مطالعه اثر تورم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت. بر اساس نتایج این تحقیق رابطه ی بین نرخ تورم و قیمت سهام یک رابطه مستقیم است، به عبارت دیگر با افزایش نرخ تورم قیمت کل سهام افزایش می‌یابد.

حتما بخوانید: راز به ثروت رسیدن وارن بافت چیست؟

فیروزه عزیزی (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه‌ی بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانه‌ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره‌ی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ پرداخت، نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده‌ی شاخص بازده نقدی و بازده کل است؛ اما توضیح دهنده‌ی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده‌ی تورم نیستند.

سعیدی، کوهساریان (۱۳۸۷) به بررسی ارتباط تورم و نسبت  P/E  با رفتار قیمت سهام با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی رگرسیون چند متغیره (حداقل مربعات معمولی) پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که دو متغیر اقتصاد کلان به عنوان دو شاخص تعیین‌کننده تورم، قدرت توضیح بازده سهام را دارا نمی‌باشند و برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‌رسند و یا به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از این دو متغیر ، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی‌کنند.

مارتین فلدستاین (۱۹۸۰) در تحقیق به رابطه‌ی معکوس بین تورم و قیمت های سهام در دهه۱۹۷۰ دست یافت.

حتما بخوانید: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

فاما و گیبون (۱۹۸۲) رابطه‌ی بین تورم و بازده واقعی سرمایه گذاری را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنان با یافته‌های ماندل (۱۹۶۳) و توبین  (۱۹۶۵) که بیان کردند بازده‌های واقعی مورد انتظار و نرخ های تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم‌خوانی داشت. این محققان معتقدند که این ارتباط از وجود یک رابطه‌ی مثبت بین بازده های واقعی مورد انتظار بر روی دارایی های مالی و فعالیت واقعی، ناشی می‌شود.

تاثیر تورم در بازار بورس
باشگاه معامله گران تی بورس برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش سطح معامله گری تاسیس شد. هدف این باشگاه همراهی با دانش آموختگان کالج تی بورس به منظور موفقیت در سرمایه گذاری بازار سرمایه می باشد.

جسیکه و رل (۱۹۸۳) نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده‌ی نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد. از سوی دیگر، فرت بازار(۱۹۷۹) بر اساس نتایج تحقیق خود نشان داد که رابطه‌ی میان بازده سهام و تورم در کشور انگلستان مثبت است.

گلتکین (۱۹۸۳) با بررسی رابطه ی بازدهی سهام و تورم در بیست و شش کشور، فرضیه‌ی فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام عادی و نرخ‌های تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام به طور دقیق به اندازه تورم منتظره تغییر می کند، مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای مورد بررسی، رابطه‌ی بازده سهام و تورم از نظر آماری معنادار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنادار است؛ در حالی که در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنادار و مثبت است.

حتما بخوانید: چگونه سهام عرضه اولیه ارزشمند را تشخیص دهیم؟

یونگ سولی (۱۹۹۲) آزمون روابط علی بین بازده های دارای فعالیت واقعی و تورم را با استفاده از داده‌های کشور آمریکا انجام داد و به این تیجه رسید که بر خلاف فرضیه‌ی فیشر، بازده اسمی سهام و تورم همبستگی منفی ضعیفی دارند؛ اما، رابطه‌ی میان نرخ های بهره اسمی و تورم مثبت است.

بادوخ و ریچارد سون (۱۹۹۳) به این نتیجه رسیدند که رابطه ی یک به یک میان تورم قابل پیش بینی و بازده سهام وجود دارد.

یافته‌های تجربی گراهام (۱۹۹۶) نشان داد که رابطه ی میان تورم و بازده سهام بی‌ثبات است، یعنی در برخی دوره‌ها رابطه مثبت و در برخی دوره‌های زمانی دیگر منفی است.

نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ (۱۹۹۷) نیز نشان داد که تورم پیش‌بینی شده تأثیر منفی بر قیمت‌های سهام دارد. توربک (۱۹۹۷) و روزف (۱۹۹۴) نشان دادند که سیاست‌های پولی اثر عمده‌ای بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام می‌شود.

نتیجه‌گیری:

با توجه به نتایج تحقیقات، رابطه‌ی میان تورم و بازده سهام متفاوت است. در برخی از کشورها این دو متغیّر رابطه‌ی مثبت و در برخی دیگر رابطه‌ی منفی دارد. البته در تعداد دیگری نیز رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که به رغم تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاکنون درباره‌ی رابطه‌ی بین تورم و بازده سهام اجماع نظری وجود ندارد.

کالج تی بورس با تجربه 6 سال آموزش بورس ، دوره "معامله گر حرفه‌ای" که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، رفتارشناسی بازار سهام، مدیریت سرمایه در بورس و روانشناسی معامله گر است را به صورت حضوری در دوره آموزش بورس در مشهد , شیراز , اصفهان , کرمان , تهران , اصفهان , نیشابور , آموزش بورس در ساری و همچنین  دوره آموزش بورس آنلاین برای سایر شهرها برگزار می‌کند. هر کسی برای معامله آنلاین در بازار بورس، نیاز به دریافت کد بورسی غیر حضوری دارد.پیشنهاد می‌شود حتما آموزش دریافت کد بورسی غیر حضوری را مطالعه کنید.

نویسنده | مرتضی مقدسیان

مرتضی مقدسیان
مدرس و تحلیل گر بورس اوراق بهادار در کالج تی بورس هستم. دانش آموخته کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین دارای 5 سال سابقه فعالیت در زمینه بورس و بازار سرمایه هستم.

این مطالب را نیز ببینید!

کتاب 24 استراتژی وارن بافت

۲۴پاراگراف برتر کتاب ۲۴ استراتژی وارن بافت

کتاب ۲۴ استراتژی وارن بافت نوشته جیمز پاردو در مورد استراتژی‌ها و روش‌های سرمایه گذاری …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *