بورس پلاس

آموزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است

یکی از هوشمندانه ترین سرمایه گذاری هایی که شما می توانید انجام دهید. این است که هر ماه بین 2 تا 5 درصد از درآمدتان را برروی آموزش و بهبود مهارت های مالی خود سرمایه گذاری کنید. (برایان تریسی)
افراد موفق دائما در حال رشد و یادگیری هستند؛ اما افراد معمولی این فکر را می کنند که، همه چیز را می دانند.

تی هارو اکر

آنچه در بورس پلاس هر هفته بررسی و بیان می شود

هر هفته تمامی اتفاقات مهم بازار بورس اوراق بهادار توسط گروه معامله گران برتر بررسی و در بورس پلاس بیان می گردد

ثبت نام در جلسات بورس پلاس

جلسات بورس پلاس برای دانش آموختگان کالج تی بورس هر هفته و به صورت رایگان برگزار می شود. سعی بر آن است تا مفاهیم آموزش داده شده در دوره معامله گر حرفه ای با تکرار و تمرین ملکه ذهن شود.

  بورس پلاس تحلیل بنیادی

  دراین کارگاه به حل تمرین بررسی تولید و فروش ماهانه و توان تعدیل خواهیم پرداخت. با توجه به ماهیت کارگاهی بودن جلسات بورس پلاس لطفا همراه خود سیستم داشته باشید.

  • زمان برگزاری: پنج شنبه 3 خرداد
  • ساعت برگزاری: 15 الی 17
  • مدرس: بهروز باقری
  • رایگان برای دانش آموختگان کالج

  بورس پلاس تحلیل تکنیکال

  دراین کارگاه به حل تمرین پرایس اکشن و بررسی مفهوم کندل مکس خواهیم پرداخت. با توجه به ماهیت کارگاهی بودن جلسات بورس پلاس لطفا همراه خود سیستم داشته باشید.

  • زمان برگزاری: پنج شنبه 10 خرداد
  • ساعت برگزاری: 15 الی 17
  • مدرس: بهنام علی پور
  • رایگان برای دانش آموختگان کالج

  بورس پلاس رفتارشناسی بازار

  دراین کارگاه به حل تمرین مدیریت سرمایه و انواع آن خواهیم پرداخت. با توجه به ماهیت کارگاهی بودن جلسات بورس پلاس لطفا همراه خود سیستم داشته باشید.

  • زمان برگزاری: پنج شنبه 24 خرداد
  • ساعت برگزاری: 15 الی 17
  • مدرس: رضا فرکاهی
  • رایگان برای دانش آموختگان کالج