بورس پلاس

آموزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است

یکی از هوشمندانه ترین سرمایه گذاری هایی که شما می توانید انجام دهید. این است که هر ماه بین 2 تا 5 درصد از درآمدتان را برروی آموزش و بهبود مهارت های مالی خود سرمایه گذاری کنید. (برایان تریسی)
افراد موفق دائما در حال رشد و یادگیری هستند؛ اما افراد معمولی این فکر را می کنند که، همه چیز را می دانند.

تی هارو اکر

آنچه در بورس پلاس هر هفته بررسی و بیان می شود

هر هفته تمامی اتفاقات مهم بازار بورس اوراق بهادار توسط گروه معامله گران برتر بررسی و در بورس پلاس بیان می گردد