بازده کل دارایی و بازده ارزش سهام

آموزش روانشناسی بازار بورس
14 مرحله هیجانات سرمایه گذار
۱۳۹۵-۱۱-۰۶
نگاهی به وضعیت بانک‌ها- قسمت اول
۱۳۹۵-۱۱-۱۸
همانطور که می دانید پارامترهای زیادی در تحلیل بنیادی یک شرکت در بازار سرمایه، تاثیرگذار است که از جمله این پارامترها می توان به نسبت قیمت به سود پیش بینی شده هر سهم یا نسبت قیمت به سود تقسیمی هر سهم اشاره کرد.
در این میان دو پارامتر از دید تحلیلگران پنهان مانده است که این دو پارامتر عبارتند از:
  • ROA: این اصطلاح مخفف Return On Assets می باشد که به آن بازده کل دارایی ها گفته می شود. این پارامتر بیانگر میزان سود ساخته شده توسط شرکت به ازای هر واحد دارایی آن می باشد. به عنوان مثال شرکت X توانسته است به ازای هر ریال دارایی خود، 5/0 ریال سودآوری ایجاد کند. بنابراین جهت محاسبه این پارامتر می توان از فرمول زیر استفاده کرد:
کل دارایی شرکت / کل درآمد خالص سالیانه شرکت = بازده کل دارایی

 

  • ROE: این اصطلاح مخفف Return On Equity می باشد که مربوط به بازده ارزش سهام در دست عموم است. البته نسبت پیشین در مقایسه با این نسبت از دقت بالاتری برخوردار می باشد. این نسبت نشان دهنده میزان بازده شرکت در استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده بر روی سهام شرکت از طرف عموم مردم در سودآوری آن می باشد. البته مدیریت شرکت در این امر بسیار تاثیرگذار می باشد. این پارامتر را می توان طبق فرمول ذیل محاسبه نمود:
ارزش سهام در دست عموم / درآمد خالص سالانه = بازده دارایی (حقوق صاحبان سهام)

 

البته پارامترهای دیگری نیز در تحلیل بنیادی تاثیرگذار می باشد اما دو پارامتر مذکور بیش از حد از دید تحلیلگران مغفول مانده است که یادآوری آنها بسیار حائز اهمیت می باشد.

گردآورنده : رضا فرگاهی

دیدگاه ها بسته شده است