اعداد اعجاب انگيز فيبوناچي

ویلیام اونیل، مبدع استراتژی CAN SLIM
۱۳۹۵-۱۱-۱۹
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که بصورت زیر تعریف می‌شود:

Fn=F(n-1) + F(n+1) ; n=0 –> Fn=0;n=1–> Fn=1

غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181,6765,10946,17711
اين اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.

 

نسبت طلايي:

دنباله را بار دیگر در نظر می‌بینیم:
10—-9—-8—-7—-6—-5—-4—-3—-2—-1—-شماره جمله
55—-34—-21—-13—-8—-5—-3—-2—-1—-1—-مقدار جمله
نسبت جمله دوم به اول برابر است با 1
نسبت جمله سوم به دوم برابر است با 2
نسبت جمله چهارم به سوم برابر است با 1.5
نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با 1.66
نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با 1.6
نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با 1.625
نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با 1.615
نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با 1.619
نسبت جمله دهم به نهم برابر است با 1.617
به نظر می‌رسد که این رشته به عدد طلایی نزدیک می‌شود. اگر نسبت عدد چهلم این رشته را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد 1.618033988749895 می‌رسیم که با تقریب 14 رقم اعشار نسبت طلایی را نشان می‌دهد. نسبت جملات متوالی به عدد طلایی میل می‌کند.

 

زاویه φ:

معادله خطی به صورت y=mx در نظر می‌گیریم m .به معنی شیب خط است و یک عدد حقیقی است. می‌دانیم اگر m گنگ باشد، خط y=mx از هیچ نقطه‌ای با مختصات صحیح به جز مبدأ عبور نخواهد کرد. در واقع این خط امکان ندارد از نقطه‌ای (جز مبدأ) عبور کند که هم x و هم y آن عدد صحیح باشند.
حال به جای m قرار می‌دهیم: φ. یعنی خط y=φx را در نظر می‌گیریم. چون φ هم یک عدد گنگ است، این خط از هیچ نقطه‌ای با x و yy صحیح (جز مبدأ) عبور نخواهد کرد. به همین دلیل نقطه‌هایی را با x و y صحیح در نظر می‌گیریم که کمترین فاصله را از این خط دارند. ابتدا به نظر می‌رسد نقطه (1,1) کمترین فاصله را با این خط دارد. ولی فاصله نقطه (1,2) از این خط کمتر است. نقطه (3,22) فاصله کمتری با این خط دارد. همچنین فاصله نقطه (3,5) از این هم کمتر است. این نقاط به همین ترتیب ادامه خواهند یافت و در زیر چند نقطه بعدی را که فاصله‌شان از این خط کمتر می‌شود را می‌بینید:
… ، (34,55)، (21,34)، (13,21)، (8,13)، (5,8)، (3,5)، (2,3)، (1,2)، (1,1)
صحت مطالب فوق به راحتی قابل بررسی است. با کمی دقت در مختصات این نقاط درخواهیم یافت که این مختصات از الگوی دنباله فیبوناچی پیروی می‌کنند. این نقاط را نقاط فیبوناچی می‌نامند.

 

فيبوناچي در طبيعت:

 اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند.

شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.
در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.
نسبت طلایی (1.618) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است.

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از این اعداد تبعیت شده است.
نسبت طلایی (1.618) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است. اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد 1.618 را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می‌رسید. از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.
علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (1.618) است. نسبت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است. در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

 

معامله بر اساس تراز هاي فيبوناچي

تراز هاي فيبوناچي ابزار بسيار قدرتمندي در معاملات است. معاملات مي تواند فقط بر اساس اين تراز ها و يا بر اساس تركيبي از اين تراز ها با روش هاي ديگري مثل نمودار هاي شمعي، انديكاتور ها و پترن ها انجام شود.
براي قرار دادن ترازهاي فيبوناچي در چارت ابتدا بايد مقادير حداكثر و حداقل مهم چارت را بيابيم. اين امر ممكن است نيازمند برگشت به عقب به مدت چند روز يا حتي چند هفته باشد. برخي از معامله گران اين ترازها را روي قالب هاي زماني مختلفي تا هفتگي و ماهانه قرار مي دهند كه اين ترازها مي تواند بازار را تحت تاثير قرار دهد. همگرائي ترازهاي فيبوناچي مي تواند با قرار دادن ترازهاي فيبوناچي در قالب هاي زماني مختلف ، پديد آيد.وقتي همگرائي پديد مي آيد، اين ترازها مي توانند مهمتر قلمداد شوند. همچنين همگرائي ترازهاي فيبوناچي با ترازهاي حمايت و مقاومت و خطوط روند نيز مهم است.

 

ترازهاي فيبوناچي بازگشتي :

معاملات بازگشتي كم خطر تر از معامله بر اساس شكست هستند. ترازهاي اصلي عبارتند از:
 (76.4%) 78.6% ,61.8% ,50% ,38.2%
بازار به طور معمول پس از هر حركت قوي و قبل از ادامه حركت، بازگشت مي كند. نمي توان گفت كه بازار همواره دقيقا به اين تراز ها برخورد مي كند. مثلا ممكن است قيمت در نقطه اي بين 50 % و 61.8 % برگردد. تراز هاي 61.8 % و 76.4 % نيز براي برگشت بسيار متداول هستند. اين تزار ها را در قالب هاي زماني مختلف پيگيري كنيد. بهترين راه صبر كردن تا حصول تاييد برگشت روند در نزديكترين نقطه به C قبل از ورود به معامله است. قسمت مشكل معامله بر اساس ترازهاي فيبوناچي اين است كه دريابيم كدام يك از اين تراز ها منجر به برگشت مي شوند.
براي تصميم به خريد ابتدا بايد قيمت از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B برسد و به نقطه C بازگشت کند با تغییر جهت در نقطه C و شروع یک صعود دیگرمی توان اقدام به خريد نمود . معكوس همين حالت نيز براي اقدام به فروش صادق خواهد بود.

نقاط حداكثر يا حداقل بين روز، يك روزه، دو روزه و سه تا پنج روزه نيز داراي اهميت خاصي هستند. الگوهاي شمعي وقتي در نزديكي تراز هاي فيبوناچي و ساير تراز هاي حمايت و مقاومت شكل بگيرند، بسيار قابل اطمينان تر هستند . نمودار هاي شمعي همچنين براي هشدار در پایان بازگشت نیز بسیار موثرند.
كف و سقف دوبل نيز معمولا در تراز هاي فيبوناچي نظير بازگشتي %61.8و انبساطی %127 تشکیل می شود.

 

 

 نویسنده: جواد فداییان

 

منابع:
  • ویکی پدیا
  • WWW.TSD-BROKER.COM

 

دیدگاه ها بسته شده است